w tym roku rok szkolny 1986/87 aktualności
 
 

2 września 1986
Tradycyjnie już 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 1986/87.O godzinie 8.00 młodzież, nauczyciele i rodzice zebrali się na sali gimnastycznej by zainaugurować nowy etap nauki szkolnej. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie flagi państwowej i odśpiewanie hymnu. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły, który w swoim wystąpieniu przedstawił zadania stojące przed młodzieżą i nauczycielami w nowym roku szkolnym. Po wystąpieniu dyrektora odbyło się pasowanie na uczniów dzieci rozpoczynających naukę w klasie I. Zarówno dzieci, jak i przybyli na tę uroczystość rodzice, bardzo mocno przeżywali ten ważny moment w karierze ucznia. Po złożeniu życzeń okolicznościowych przez dyrektora szkoły i przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego wychowawcy udali się ze swoimi uczniami do klas, gdzie omówiono sprawy organizacyjne i sprawy bezpieczeństwa. Miejmy nadzieję, że rok ten będzie dla szkoły i dla wszystkich uczniów pomyślny. Ogółem w nowym roku szkolnym będzie pobierać naukę 388 uczniów; 372 osoby w szkole macierzystej i 16 w punkcie filialnym szkoły w Sławutowie. Z pośród wszystkich uczniów jest 196 dziewcząt i 192 chłopców. W najmłodszej grupie wiekowej klasy I-III jest 112 uczniów, w grupie średniej kl. IV-V 122, a w grupie najstarszej 154 uczniów. Nie nastąpiły większe zmiany wśród kadry nauczycielskiej. Powróciła z urlopu wychowawczego kol. Danuta Dąbrowska- nauczycielka języka polskiego, a kol. Janina Lampkowska przeszła do klasy przedszkolnej, z braku etatu w szkole.

22 września 1986
Dnia 20 września 1986 roku odbyła się jedyna w swoim rodzaju uroczystość na przestrzeni dziejów naszej szkoły. Przypomnę tu, że historia naszej szkoły obejmuje data od 1837 roku, a w przyszłym roku będziemy obchodzić 150-lecie jej istnienia. Tego dnia na sali gimnastycznej zebrała się młodzież naszej szkoły, nauczyciele i pracownicy, zaproszeni goście i rodzice, by być świadkami nadania szkole imienia Jana III Sobieskiego, wręczenie sztandaru i odsłonięcie tablicy pamiątkowej naszego patrona. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter i przebiegła następująco: Na wstępie przewodnicząca Samorządu Szkolnego Beata Rohde uczennica klasy VIIIa złożyła meldunek dyrektorowi szkoły Kazimierzowi Grzywaczowi, który z kolei meldował kuratorowi Okręgu Szkolnego w Gdańsku Władysławowi Tuminowskiemu gotowość szkoły do uroczystości. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych z zaprzyjaźnionych szkół i podniesieniu flagi państwowej, kurator odczytał orzeczenie o nadaniu imienia i wręczenie szkole sztandaru. Następnie odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej umieszczonej w holu głównym szkoły. Należy tu nadmienić, że dużą pomoc przy odlaniu tej tablicy udzieliła szkole Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ściennych "FAZOS" w Tarnowskich Górach. Zakład ten korzysta z budynku szkoły w okresie wakacyjnym jako bazy kolonijne dla dzieci swoich pracowników. Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej referat okolicznościowy obrazujący powiązania Jana III Sobieskiego z Pomorzem, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań z Ziemią Pucką, przedstawił piszący te słowa- Stanisław Szopa. Dalszym momentem uroczystości było odczytanie przez przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego Krystynę Styn uchwały o fundacji sztandaru następującej treści: "Uchwała Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Żelistrzewie.

Komitet Społeczny w składzie:
Krystyna Styn- przewodnicząca
Helena Rogowska- skarbnik
Jan Kołakowski- sekretarz
Franciszek Cieślak- członek
Józef Jaszke- członek
Andrzej Nadolski- członek
Roman Reich- członek
Aleksandra Duda- członek
Dariusz Bekisz- członek
Ewa Niewdana- członek
Ryszard Kuszewski- członek
Władysław Kominiarek- członek
w uznaniu zasług szkoły w procesie dydaktyczno- wychowawczym i opiekuńczym, podjął 3 grudnia 1985 roku uchwałę o ufundowanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Żelistrzewie. Niech ten sztandar będzie dla obecnych i przyszłych pokoleń naszej szkoły symbolem patriotyzmu, wiary we własne siły oraz przedmiotem czci i głębokiego szacunku." Następnie punktem uroczystości było wbijanie gwoździ przez przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji i szkół. Po tym pięknym elemencie uroczystości następuje najważniejszy moment. Przewodnicząca Komitetu Fundacyjnego po wygłoszeniu formuły: " przekazuje Wam sztandar Szkoły Podstawowej w Żelistrzewie imienia Jana III Sobieskiego ufundowany przez Komitet Fundacyjny i społeczeństwo wsi obwodu szkolnego Żelistrzewo" wręcza sztandar dyrektorowi szkoły. Warto tu zapisać, że pierwszym sztandarowym został uczeń klasy VIII-Sławomir Pionke a w skład asysty wchodzili: Grażyna Klein- uczennica klasy VIIIa oraz Justyna Żukowska- uczennica klasy VIIb. Po prezentacji sztandaru przed całą zgromadzoną młodzieżą i gośćmi następuje ślubowanie młodzieży. Tekst ślubowania brzmiał następująco: " My uczniowie Szkoły Podstawowej w Żelistrzewie zebrani na podniosłej uroczystości w dniu 20 września 1986 roku w obecności dostojnych gości, naszych rodziców i nauczycieli uroczyście ślubujemy:
Swoim działaniem, zachowaniem i postawą rozsławić dobre imię naszej szkoły.
Wzorować się na cechach charakteru, sile woli, wytrwałości i hartu naszego bohatera.
Szanować godność, przekonania i prawa każdego człowieka.
Postępować zawsze z honorem i starać się być lepszym.
Codzienną pracą i nauką przyczynić się do rozwoju naszej Ojczyzny."
Po tym pięknym momencie niektórzy z zaproszonych gości zabrali głos, podnosząc ważność uroczystość i składając najszczersze życzenia młodzieży, pracownikom i dyrekcji szkoły. Po odśpiewaniu hymnu szkolnego i wprowadzeniu pocztów sztandarowych zakończono oficjalną część tej pięknej uroczystości. Wszyscy zebrani z przyjemnością przystąpili do oglądania scen z życia Jana III Sobieskiego, prezentowanych przez artystów- uczniów naszej szkoły, pięknie przybranych w stroje epoki króla Jana. Cały spektakl słowno- muzyczny przygotowały nasze koleżanki Hanna Banasiuk i Maria Groenwald. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało. Młodzi artyści i ich opiekunki- reżyserki zebrały brawa i gratulacje. Należy tu zaznaczyć, że w dwa dni później spektakl ten został powtórzony dla uczniów zaprzyjaźnionych szkół z Mrzezina i Połchowa, którzy zwiedzili również naszą szkołę i obejrzeli okolicznościową wystawę. Tę piękną wystawę obrazującą pracę i osiągnięcia naszej szkoły przygotowały organizacje i koła zainteresowań działające w szkole, takie jak: Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, Koło Plastyczne, Koło Filatelistyczne, Szkolne Koło Sportowe, Świetlica Uczniowska, Biblioteka Szkolna itp. Szczególne zainteresowanie zwiedzających budziła wystawa "Jan III w Literaturze" oraz wystawa znaczków pocztowych zorganizowana przez Koło Filatelistyczne. Opiekun Koła Ireneusz Bekisz zorganizował również wykonanie pocztowego stempla okolicznościowego. Z całej Polski napłynęły listy i karty pocztowe celem ostemplowania datownikiem okolicznościowym. Zaproszeni goście na pamiątkę również otrzymali koperty ze znaczkiem przedstawiającym Sobieskiego ostemplowana tym okolicznościowym datownikiem. Duże zainteresowanie zarówno młodzieży jak i zaproszonych gości wzbudziła stała ekspozycja poświęcona patronowi, a umieszczona w specjalnych gablotach w holu głównym pod tablicą pamiątkową. Na ekspozycje, która będzie się zmieniać i uzupełniać nowymi eksponatami składają się mapy, fotokopie dokumentów medale, monety i znaczki okolicznościowe. Część eksponatów szkoła otrzymała Wilanowa, a fotokopie dokumentów dotyczących Pomorza z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Warto tu podkreślić również duży wkład pracy w przygotowanie uroczystości przez członków Komitetu Rodzicielskiego, dyrekcji szkoły w osobach: dyrektora Kazimierza Grzywacza, zastępcy Jadwigi Pilarskiej, poszczególnych nauczycieli i uczniów. Szczególnie duży wkład pracy w przygotowanie wystroju holu głównego, gdzie umieszczona jest tablica pamiątkowa włożyli Zbigniew Anisimowicz i Stanisław Czajkowski. Ten ostatni prowadził również z ramienia Rady Pedagogicznej uroczystości oficjalną wspólnie z przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Należy tu stwierdzić, że cała uroczystość przebiegła sprawnie, była dobrze przygotowana i bardzo się wszystkim podobała. Warto tu również nadmienić, że podczas tej uroczystości nasz kolega, nauczyciel w-f Stefan Rathnau za zasługi organizacji sportu w naszej szkole i osiągnięcia w pracy z młodzieżą został odznaczony medalem " Za zasługi w rozwoju i kultury fizycznej w szkole." Zaznaczyć należy, iż inspektorem szkolnym w tym czasie dla miasta i gminy Puck był Zbigniew Krzewina, a jego zastępcą Maria Reschke, oboje obecni na uroczystości.

21 września 1986
20 września, w dniu dla szkoły tak bardzo uroczystym nauczyciele i uczniowie pogrążeni byli jednocześnie w dużym smutku. Tego, bowiem dnia na cmentarzu w Pucku odbywał się pogrzeb naszej koleżanki- ś.p. Anieli Dumania, byłej dyrektorki Szkoły Podstawowej w Sławutowie, a po reorganizacji sieci szkolnej w 1976 roku- kierowniczka Punktu Fiskalnego w Sławutowie, szkoły Podstawowej w Żelistrzewie. Koleżanka Dumania zmarła na raka po krótkiej i ciężkiej chorobie. Jaszcze wspólnie z nami wszystkimi żegnała rok szkolny 1985/86 będąc zdrową, pełną humoru i sił do pracy. Mimo. Że od 1979 roku była już na emeryturze, kontaktu ze szkołą ni przerwała, pracując na godzinach zleconych w Punkcie Filialnym w Sławutowie. Była miła, koleżeńska i przez wszystkich bardzo lubiana. W zmarłej utraciliśmy wspaniałą koleżankę i wielce uczciwego człowieka. Myślę, że należy tu pokrótce scharakteryzować przebieg życia i pracy koleżanki Anieli. To, co napiszę będzie tylko jakimś wycinkiem z jej bogatego życiorysu. Koleżanka Dumania urodziła się 7 kwietnia 1924roku w Zbąrzyniu powiat Nowym Tomyśl, województwie poznańskim w rodzinie kupieckiej Erika Beyera z matki Janiny ze Słomińskich. Szkołę powszechną 7 klasową ukończyła w 1938 roku. W roku szkolnym 1938/39 rozpoczęła naukę w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim imienia Marii Konopnickiej w Lesznie. Wybuch wojny i okupacja nie pozwoliły jej ukończyć tej szkoły. W 1942 roku pod okupanta rodzice Anieli, ona i jej brat Bogdan zostają zapisani do trzeciej grupy narodowościowej. W 1945 roku kończy naukę rozpoczętą w czasie okupacji w Liceum Gospodarczym w Poznaniu. Będąc na wakacjach u znajomych w Celbowie dowiaduje się, że jest do objęcia posada nauczyciela w Szkole Podstawowej w Celbowie. Postanawia starać się o nią, ponieważ tutaj nad morzem bardzo się jej podoba. Po uzgodnieniu z kierownikiem szkoły Józefem Kreftem i napisaniu podania zostaje zatrudniona przez Inspektora Szkolnego F. Siekierskiego- Skierszkowa na stanowisko nauczycielki Szkoły Podstawowej w Celbowie. W szkole tej pracowała do 1948 roku. Od 1 września 1948 roku przenosi się do szkoły Podstawowej w Sławutowie, której pozostanie wierna do końca swoich dni. W tym samym roku 27 marca koleżanka Aniela zawiera związek małżeński ze Stefanem Dumanią. W 1949 roku kończy kurs wakacyjny I stopnia dla czynnych niekwalifikowanych nauczycieli bez cenzusu gimnazjalnego. Jest to początek zdobywania kwalifikacji nauczycielskich i podnoszenia swojego wykształcenia. W 1952 roku składa Egzamin Dojrzałości w Liceum Pedagogicznym w Gdańsku- Oliwie. W 1968 roku następuje kolejna zmiana w jej karierze zawodowej. Na skutek choroby zostaje odwołany ze stanowiska dotychczasowy kierownik szkoły w Sławutowie kolega Teofil Rambiert, a funkcję tę powierza Inspektor Szkolny Jan Wiła właśnie koleżance anieli. Mając duże doświadczenie pedagogiczne dała się poznać jako wspaniały szef. Wszystkie wizytacje podkreślają jej pracowitość, uczciwość, umiejętność kierowania zespołem nauczycieli i uczniów. Cieszy się również wielkim szacunkiem i poważaniem wśród rodziców. Zna każdy dom, rodzinę i wczuwa się w los dzieci. Mimo obowiązków, jakie na niej spoczywają związanych z kierowaniem szkołą i wychowaniem trójki dzieci (2 synów i 1 córki) podejmuje naukę w zaocznym Stuclium Nauczycielskim w Gdańsku- Oliwie, którą kończy z wynikiem dobrym w 1971 roku. Odtąd wszystkie swoje siły i czas poświęca szkole. Szczególną troskę otacza nauczycieli młodych i studiujących. Jej praca wysoko zostaje oceniona przez przełożonych. W 1974 roku uchwałą Rady (pedagogicznej) Państwa została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1978 za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Minister Oświaty i Wychowania przyznał koleżance Anieli Nagrodę I stopnia. W tym samym roku Inspektor Oświaty i Wychowania przyznał jej dodatek specjalny dla wyróżniających się nauczycieli. 19 sierpnia 1979 roku po 33 latach pracy koleżanka Aniela Dumania przeszła na zasłużoną emeryturę, jednak jak pisałem już wyżej nie zerwała kontaktu ze swoją szkołą, pracując nadal na godzinach zleconych. Nie chodziło jej wcale o zarobek, ponieważ wszystkie jej dzieci były już dorosłe i miały swoje własne rodziny. Nie mogła rozstać się ze swoją szkołą, dziećmi i tym, co robiła przez całe swoje życie. Pracowała do ostatnich chwil swojego życia. I tylko ciężka choroba nie pozwoliła jej być z nami, gdy rozpoczynaliśmy nowy rok szkolny 1986/87. W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako wspaniały człowiek, pedagog i koleżanka. Cześć jej pamięci.

26 listopad 1986
Spółdzielnia uczniowska " Biedronka" działająca przy naszej szkole pod patronem GSSCh w Pucku ostatnio rokrocznie bierze udział w konkursie ph. "Działamy samorządnie, oszczędnie i nowocześnie." Od 10 lat opiekunką tej organizacji jest Władysława Anisimowicz. W tym okresie Biedronka zajmowała 8 razy I miejsce w województwie oraz III miejsce, 2 razy II miejsce a nawet I miejsce w grupie laureatów na szczeblu centralnym. W ubiegłym roku szkolnym znowu odniosła ogromny sukces. Należy tu nadmienić, że wyróżniającymi się uczniami w tak prężnie działającej organizacji są: Beata Rohde ( przewodnicząca Rady Nadzorczej), Sylwester Anisimowicz (prezes Zarządu), Grażyna Klein, Beata Grzybowska, Iwona Hallman, Justyna Żukowska, Joanna Kupska, Leszek Matejewski, Dorota Szornak, Gabriela Gruba, Iwona Derc.

21 grudnia 1986
W krótkim odstępie czasu zmarli nasi dwaj koledzy- emerytowani nauczyciele. Dnia 11 grudnia 1986 roku zmarł kolega Antoni Malottki, a w kilka dni później, bo 18 grudnia kolega Wincenty Hołownia. Obaj w przeszłości związani byli z naszą szkołą. Kolega Antoni Malottki rozpoczął pracę w naszej szkole w 3 września 1945roku jako wykwalifikowany nauczyciel. Kierownikiem szkoły w Żelistrzewie był w tym czasie wykwalifikowany nauczyciel kolega Jerzy Błaszkowski, również już jak dowiadujemy się z kroniki szkolnej kolega Malottki był pracowitym, sumiennym i oddanym dzieciom w szkole nauczycielem. Prowadził również zajęcia z dorosłymi zwalczając analfabetyzm i wspólnie z kolegom Jerzym Błaszkowskim prowadził zespół teatralny. W szkole w Żelistrzewie przepracował 2 lata. W roku szkolnym 1947/48 kolega Antoni Malottki awansuje zostając kierownikiem Podstawowej Szkoły Powszechnej w Tyłowie. Długie lata przed emeryturą przepracował na stanowisku kierownika w szkole w Domatówku. Była to szkoła 4 klasowa, skąd dzieci po ukończeniu czteroklasowej szkoły uczęszczały do szkoły podstawowej w Leśniewie. Piszący te słowa zetknął się z kolegom Malottkim po raz pierwszy w 1968 roku. Był to człowiek miły, serdeczny, grzeczny, opanowany i bardzo gościnny. Słynne były wśród koleżeństwa organizowane przez kolegę Malottki konferencje rejonowe. Po przejściu na emeryturę kol. Malottki przeniósł się z Domatówka- wioski położonej na skraju Puszczy Darżlubskiej do Pucka, gdzie wybudował dla siebie i swojej rodziny jednorodzinny domek. Tutaj też zakończył swoje pracowite życie, został pochowany w Pucku na cmentarzu nad Zatoką. Cześć jego pamięci.
Jak już zaznaczyłem powyżej w kilka dni po zgonie kol. A. Malottki umiera kolega Wincenty Hołownia. Kolega Hołownia był blisko związany z naszą szkołą. Od roku 1973 szkoła w Osłoninie była punktem filialnym szkoły w Żelistrzewie i stąd kolega Hołownia był członkiem naszej Rady Pedagogicznej. Można powiedzieć, że gross swojego zawodowego życia nauczycielskiego spędził w Osłoninie, gdzie uczył od 1 września 1952 r. aż do przejścia na emeryturę tj. do 31 sierpnia 1979 r. W Osłoninie w budynku byłej szkoły w swoim dawnym mieszkaniu kierownika szkoły mieszkał wraz z rodziną aż do śmierci, która przyszła niespodziewanie. Nie był jeszcze człowiekiem starym, miał dopiero 67 lat. Szerzej o kol. Hołowni pisałem pod datą 3 września 1979 r. Wszystkich, których interesuje sylwetka jednego z tych który po II wojnie światowej rozpoczynali swoją pracę nauczycielską na Ziemi Puckiej odsyłam do wcześniejszego zapisu. Charakterystyczne dla tych wszystkich ludzi starszego pokolenia jest fakt ścisłego wiązania się z miejscowością w której pracowali długie lata. Byli nie tylko nauczycielami ale również doradcami i kierownikami życia publicznego. Z ich inicjatywy wieś podejmowała często różne prace, które przynosiły korzyść całej społeczności. Nie pytali się oni za ile pracują, choć pobory nauczycielskie były zawsze małe. Wynieśli oni ze szkoły przeświadczenie, że nauczyciel na wsi ma do spełnienia szereg funkcji a nie tylko nauczyć dzieci tego co zaleca program. Dlatego tym bardziej żal tych ludzi, którzy odchodzą od nas tak niespodziewanie jak kol. Antoni i kol. Wincenty.
Jeszcze raz cześć ich pamięci.

26 Kwietnia 1987
W niedzielę 26 kwietnia 1987 r. w naszej szkole odbył się Półfinał Ogólnopolskiego Maratonu Filatelistycznego pn: "Muzyka Polska". Organizatorem imprezy była Komisja Filatelistyki Młodzieżowej Zarządu Okręgu PZF w Gdańsku i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Gospodarzem było koło młodzieżowe przy naszej szkole, jedno z wyróżniających się młodzieżowych kół filatelistycznych w Okręgu Gdańskim. Do półfinału w Żelistrzewie przystąpili zwycięzcy eliminacji na szczeblu kół w dwóch kategoriach wiekowych. Łącznie startowało 52 uczestników w tym 21 w grupie starszej ze szkół ponad podstawowych reprezentujących 36 kół z terenu woj. gdańskiego i elbląskiego. Na otwarcie imprezy przybyli m-in. Sekretarz KMG PZPR w Pucku tow. Leszek Pachura, Prezes Zarządu Okręgu PZF w Gdańsku mgr Kazimierz Bożyk oraz Inspektor Oświaty i Wychowania w Pucku Zbigniew Krzewina, przybyli również przedstawiciele Koła PZF nr 22 przy Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni, które objęło patronat nad młodymi filatelistami z Żelistrzewa. Wszystkich gości zaproszonych oraz uczestników przywitał gospodarz mgr K. Grzywacz-dyrektor naszej szkoły. Przed rozpoczęciem eliminacji odbył się pokaz artystyczny w wykonaniu młodzieży Państwowej Szkoły Muzycznej w Pucku. Przedmiotem konkursu były wiadomości z dziedziny muzyki polskiej oraz filatelistyki. Młodzi filateliści prezentowali także swoje zbiory znaczków na wystawie filatelistycznej pn. "Mój pierwszy krok" a także prace plastyczne związane z hasłem konkursu (projekt znaczków, stempli pocztowych oraz proporczyków). Zwycięzcy konkursu oraz autorzy wyróżnionych zbiorów i prac otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali karty pocztowe ze stemplem okolicznościowym upamiętniającym imprezę oraz dyplomy pamiątkowe. W trakcie imprezy działało stoisko pocztowe zaopatrzone w atrakcyjne walory filatelistyczne.

12 Czerwca 1987
Tego dnia młodzież naszej szkoły zebrała się na uroczystym apelu, by pożegnać swoich kolegów, absolwentów naszej szkoły. W tym roku ukończyło szkołę 55 uczniów-26 uczniów uczniów z klasy VIII b i 29 uczniów z klasy VIII a. Wszyscy uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w VIII otrzymali świadectwo ukończenia szkoły. Nie wszyscy otrzymali je równie dobre. Lepsze osiągnięcia w nauce miała klasa VIII a. na 29 uczniów tej klasy pięcioro otrzymało świadectwo z wyróżnieniem czyli tzw. świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Aby otrzymać takie świadectwo należało ukończyć szkołę ze średnią oceną 4,8 i oceną ze sprawowania "wzorowa". Uczniowie którzy otrzymali to świadectwo na 14 przedmiotów nauczania mogli mieć zaledwie 2 oceny dobre a pozostałe bardzo dobre. Najlepsze wyniki w nauce osiągnęła Klein Grażyna, która miała średnią ocenę 5 i ocenę wzorową ze sprawowania. W dalszej kolejności byli Rohde Beata 4,9 i ocena wzorowa ze sprawowania, Hallmann Iwona, Szornak Dorota i Pionke Sławomir ze średnią ocen 4,8 oraz oceną wzorową ze sprawowania. Klasa VIII a na koniec roku uzyskała średnią ocenę 4,0,a klasa VIII b 3,6. Na uroczystym apelu dyrektor szkoły wręczył wyróżniającym sie uczniom świadectwa, natomiast wychowawcy Stanisław Szopa klasie VIII a i Stanisław Czajkowski klasie VIII b rozdali świadectwa ukończenia pozostałym uczniom.
Wcześniej, bo 10 czerwca w godzinach popołudniowych i wieczornych odbył się wieczorek pożegnalny zorganizowany przez rodziców dla uczniów opuszczających szkołę. Uczniowie wspólnie z nauczycielami pięknie bawili się przy orkiestrze tanecznej. Należy tu wspomnieć o dużym wkładzie rodziców uczniów, którzy przygotowali wieczorek od strony kulinarnej. Na szczególne wyróżnienie zasługują Jolanta Rohde, Regina Grubba, Maria Kowalska, Anna Hallmann, Elżbieta Jaszke, Regina Krepel oraz małżonkowie Maria i Jerzy Rohraff.
Wieczorek pożegnalny odbył się nie 11 czerwca, a więc w przeddzień zakończenia roku szkolnego klas ósmych, lecz 10 czerwca ze względu na wizytę na Wybrzeżu papieża Jana Pawła II. 11 czerwca papież spotkał się z wiernymi w godzinach wieczornych na Skwerze Kościuszki w Gdyni, a 12 czerwca papież spotkał się z młodzieżą na Westerplatte, z chorymi w bazylice Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, a w godzinach popołudniowych odprawił mszę św. na Zaspie-dzielnicy Gdańska, gdzie było obecnych około 800 tys. ludzi.

27 czerwiec 1987
W piątek dnia 26 czerwca o godz. 8.00 zebrała się cała społeczność uczniowska na uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Na uroczystość obecni byli rodzice niektórych uczniów, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego i przedstawiciele zakładu opiekuńczego z SHR Celbowo. Uroczystości asystował poczet sztandarowy naszej szkoły. Apel prowadziła nowo wybrana przewodnicząca Samorządu uczniowskiego- Justyna Żukowska. Poprzednio funkcję tę pełniła tegoroczna absolwentka- Beata Rohde. Po powitaniu zebranych dyrektor szkoły mgr. Kazimierz Grzywacz dokonał podsumowania wyników nauczania i wychowania w minionym roku szkolnym. Ogółem w naszej szkole łacznie z uczniami z punktu Filialnego w Sławutowie, gdzie istnieją 3 klasy z 16 uczniami było 387 uczniów. Wszyscy uczniowie zostali klasyfikowani. Bez ocen niedostatecznych było 363 uczniów. Z 24 uczniów 3 było z jedną oceną niedostateczną, 14 z dwiema ocenami niedostatecznymi a 7 z trzema lub więcej ocenami niedostatecznymi. Wszyscy ci uczniowie nie otrzymali promocji do następnej klasy. Łącznie otrzymali oni 52 oceny niedostateczne. W poszczególnych grupach wiekowych liczba nie promowanych przedstawia się następująco. Klasy I-III na 112 uczniów- 8 nie promowanych, klasy IV-V na 120 uczniów- 11 nie promowanych klasy VI-VIII na 155 uczniów 5 nie promowanych . Procentowo nie otrzymało promocji 6,2 co z promowaniu z porównaniu z ubiegłym rokiem jest stanem gorszym o 0,5%. Średnia ocena uczniów w szkole była dosyć wysoka i wynosiła 4,0, a frekwencja 94,9%. W klasach I-II najwyższą średnią uzyskały klasy I i IIa z Żelistrzewa po 5,4 oraz klasa III ze Sławutowa 4,4.

powrót

Oddaj na nas swój głos
Zagłosuj na nas! Szukaj w eduseek'u!
w konkursie www

Mapa Żelistrzewa
 

webmaJster » zszelistrzewo@wp.pl « redakcja
Zespół Szkół w Żelistrzewie
ul. Szkolna 1
Żelistrzewo
84-100 Puck
tel. 0-58 673 86 18   fax 0-58 673 65 68
©anisimo 2004